Start nu met
VERANTWOORD
sporten!

Sportkanjers

START WEERBAARHEID KANJERS!!

Sport en Bewegen start met de 8 weken durende sportcursus Weerbaarheid Kanjers. Deze sportcursus is speciaal voor kinderen en jongeren die sociaal wat achterlopen en die wel een boost voor hun zelfvertrouwen kunnen gebruiken. Door de basisprincipes van het judo, kickboksen en karaté toe te passen tijdens de verschillende sport en spel activiteiten proberen we hiernaar toe te werken.
Het uiteindelijke doel is dat uw kind binnen deze 8 weken leert hoe hij/zij zichzelf weerbaarder kan maken, leert hoe hij/zij om kan gaan met moeilijke situaties in het dagelijks leven, leert hoe hij/zij conflicten kan vermijden of zo nodig op kan lossen en leert dat hij/zij op zichzelf kan vertrouwen.
Deze cursus vindt plaats op de vrijdagmiddag van 16.00 uur tot 16.55 uur bij Sport en Bewegen Vianen (Badhuisstraat 22), dit is voor kinderen/jongeren van 8 tot en met 14 jaar.

Meld je aan voor een PROEFLES weerbaarheid Kanjers door te mailen naar sportenbewegenvianen@gmail.com of bel naar 0347-373629.

SPORTKANJERCLUB SPORT EN BEWEGEN

Sport en Bewegen is een maatschappelijk betrokken organisatie die naast de reguliere sportactiviteiten zich ook richt op kinderen en jongeren met een achterstand of beperking. Integratie van deze doelgroep staat bij Sport en Bewegen voorop.
Sport en Bewegen beschikt over een multidisciplinair team, bestaande uit; sportkanjertrainers, bewegingsagogen, Z-verpleegkundige, cesartherapeute, fysiotherapeuten, die ervaring hebben met het begeleiden van deze doelgroep.

De doelgroep voor de Sportkanjerclub zullen kinderen en jongeren zijn met een kleine achterstand, met gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornis. De doelgroep komt zowel uit het reguliere onderwijs als het speciaal onderwijs. Deze kinderen en jongeren hebben vaak een grotere motorische en/of sociaal-emotionele achterstand.

Op dit moment valt deze doelgroep veelal buiten de georganiseerde sport.

Door middel van de Sportkanjerclub wil Sport en Bewegen het sportaanbod voor deze doelgroep vergroten. Het aanbod voor de Sportkanjerclub zal zich richten op verschillende sportactiviteiten, zoals judo, sport en spel en (jeugd)fitness.